VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

7-8 квітня 2021 року в Інституті філології відбудуться VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Ми плануємо обговорити актуальні тенденції розвитку у філологічній науці, новаторські підходи у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти. У полі нашої уваги – актуальні тенденції та концептуальні ідеї вітчизняної та зарубіжної філології.

Формат наукових читань – відповідно до епідеміологічної ситуації на момент проведення.

Для участі у наукових читаннях просимо до 22 березня 2021 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2021_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

Реєстраційна форма:
https://docs.google.com/forms/d/18LWtD0ZKzAIFbjaszpvy3OO-nUIv6SNkYCIHm8H...

Тези надіслати за такою адресою: philolog_kogalo@ukr.net

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:
1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).
2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.
3. Назва доповіді.
4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу).
5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іваненко О.І., магістр, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Іваненко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ
ДРАМАТУРГІЇ

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ЛІТЕРАТУРА
1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.
2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …
3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69.