Відкрито набір рукописів до міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»

До відома наукової спільноти!

У 2021 р. буде надруковано 42 та 43 номери міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» / «Current issues of Ukrainian linguistics : theory and practice». Збірник входить до категорії «Б» фахових видань України, індексується у світових наукометричних базах.

Надіслати рукопис на рецензування можна за адресою: apultp@univ.net.ua
(головний редактор - чл.-кор. НАН України Л. Шевченко; відповідальний секретар - доц. Д. Сизонов).

Ознайомитися із проблематикою видання можна на сайті:
https://apultp.knu.ua/