МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ"

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ІСТОРИЧНОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТІВ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ФАКУЛЬТЕТІВ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
запрошують до участі в роботі
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ",
яка відбудеться 17 листопада 2020 року

Попередньо заплановано участь у секціях:
Секція 1: ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ МОВИ У СУЧАСНИХ ЖАНРАХ ДИСКУРСУ (координатор: Тетяна Андріївна Мірончук +380954181815)
Секція 2: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (координатор: Ірина Вікторівна Летуновська +380633594104)
Секція 3: ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (координатор: Анна Леонідівна Горбаченко +380502073347)
Секція 4: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ (координатор: Ганна Леонідівна Андросюк +380963646832)

Учасники науково-практичної конференції отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації з зазначенням кількості годин (диференційовано до заявленої форми участі).

Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська.

Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти. Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями.

Для опублікування статті потрібна рецензія наукового керівника, або співавторство з керівником.

Форма участі: онлайн (Zoom/Skype-включення, презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки).

Організаційний внесок – 200 грн. Прохання здійснити оплату участі та публікації до 14 листопада 2020 року. Відскановану копію чека про оплату надсилати Бабчук Юлії Йосипівні +380675263207 (Viber)

Матеріали конференції (тези) надсилати на адресу: http://ppstudies.kyiv.ua/index.php/conf2020/conf2020november/schedConf/cfp або serge.v.petrenko@gmail.com

Більше інформації у прикріпленому файлі нижче.