22-й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР (з міжнародним статусом)

Заснований у Київському університеті Св. Володимира професором В. М. Перетцом у 1904 р.; після радянсько-кадеб'ятного розгрому в 20-30-х роках ХХ ст. відроджений у 1996 р. з ініціативи декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка проф. М. К. Наєнка.
Загальна тема семінару: "Теоретичні і методологіні проблеми літературознавства". Нині виходить 21-й випуск збірника матеріалів "Філологічні семінари".

25 грудня 2020 р. (дистанційно) відбудеться 22-й семінар. Підтема його: "УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖЕМ – ІСТОРІЯ І ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС".

Збірник матеріалів семінару буде опублікований в університетському видавництві ВЦ "Київський університет" (видавничий план 2021 р.).

Робочі мови семінару: українська та всі іноземні, якими публікувалися переклади творів українських письменників.

Вимоги до оформлення доповідей загальноприйняті: анотації українською та англійською мовами до 2000 знаків. Обсяг доповідей 0,5-0,7 друкованого аркуша. Доповіді іноземними мовами публікуватимуться в авторській редакції.

Електронний варіант доповідей надсилати на адресу наукового керівника семінару проф. Наєнка М. К. (list2111@gmail.com), відповідального редактора збірника проф. Бернадської Н. І. (nbernadska@gmail.com) або старшого лаборанта Центру літературної творчості канд. філол. нук Марини Єщенко (poltava.proza@gmail.com).

Термін подачі доповідей (у зв'язку з карантинними умовами) може бути подовжений до кінця січня 2021 року.

На знімках, що нижче, плакат ювілейного відзначення семінару у 2019 р. та робочі моменти 21-го семінару.

Д. філол. н., проф. М. К. Наєнко