Науково-практична конференція "Мова. Література. Реальність"

Шановні колеги! Запрошуємо вас узяти участь у науково-практичній конференції «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. РЕАЛЬНІСТЬ», яка відбудеться 29–30 жовтня 2020 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проблематика конференції:
• «Мова у глобалізованому світовому просторі»;
• «English & 2020 World Events/ 2020 у дзеркалі англійської мови»;
• «Переклад як додана реальність»;
• «Переклад на варті збереження національної ідентичності»;
• «Слов`янські мови у контексті реалій минувшини й сучасності»;
• «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур»;
• «Тюркологічні студії»;
• «Іспаномовні студії»;
• «Франкомовні студії у сучасних лінгвокультурах»;
• «Сучасна грецька лінгвокультура: тенденції саморепрезентації, самозбереження, трансформацій»;
• «Плюралізм методологій – імператив сучасного літературознавства?»;
• «Тенденції розвитку реалізму в українській та світовій літературах»;
• «Нові виміри міжкультурної взаємодії та медійної комунікації».
У межах конференції відбудуться такі круглі столи:
• «Актуальні тенденції сучасного перекладознавства»;
• «Медійна комунікація в лінгвістичних інтерпретаціях»;
• «Еколінгвістика в Україні: модуси і вектори».

Конференція буде проведена в онлайн-форматі.
Робочі мови конференції: словʼянські, західноєвропейські та східні мови.

Учасники конференції можуть опублікувати статті у наукових виданнях Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Мовні та концептуальні картини світу» та «Літературознавчі студії». Орієнтовна вартість сторінки становить 65 грн. – сплачується після рецензування та затвердження до друку.
Статті будуть прийматися на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net до 15 листопада 2020 року відповідно до вимог видань (див. вимоги за посиланням:
http://mova.knu.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0... ).

До статті потрібно також подати файл із відомостями про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові повністю; посада, місце роботи; наукове звання, науковий ступінь; контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти); ORCID; українською та/або англійською мовами.

Для участі у конференції просимо до 5 жовтня 2020 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції:
https://docs.google.com/forms/d/1-JfgPlRSOd2K5YFCYaI55nO8zp9YjkShrCNfAkx...

Координатори конференції:
Романенко Олена Віталіївна
Бойчук Наталія Олександрівна
тел.: (044) 239-34-69

Адреса оргкомітету: 01601, бульвар. Т. Шевченка, 14, кім. 86, м. Київ

Категорії: