Колективна монографія до 200-річчя Пантелеймона Куліша

Вийшла друком колективна монографія до 200-річчя Пантелеймона Куліша – видатного українського інтелектуала, культурного діяча, символа української нації, майстерного перекладача, глибокого етнографа та історика, блискучого прозаїка та цікавого публіциста, об'єктивного літературного критика та знавця української мови. За словами наукового редактора монографії член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації Лариси Шевченко, "ювілейні дати мають особливі внутрішні характеристики – підсумків, перспективи дискурсивного аналізу, осмислювання ролі особистості в історії, сучасної наукової рефлексії на ідеї, визначення місця художника слова в цивілізації та, особливо, вростання морально-етичних і художньо-естетичних мáксим ювіляра в духовну основу народу".

Пропонована читачеві колективна монографія є науковою рефлексією сучасних філологів – представників різних кафедр Інституту філології – на окремі аспекти творчості видатного українця. Автори наукових інтерпретацій висловлюють власну думку на тексти і творчий доробок П. Куліша – в монографічному виданні співіснують історико-лінгвістичний (професор кафедри фольклористики Станіслав Росовецький), лінгвофольклористичний (професор кафедри фольклористики Олена Івановська, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Юлія Дядищева-Росовецька), стилістичний (доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Оксана Луценко), медіалінгвістичний (доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Дмитро Сизонов), текстологічний (аспірант кафедри російської філології Станіслав Росовецький) підходи. Спектр наукових розв’язань включає також увагу до епістолярію П. Куліша як можливість визначити його самоідентифікацію – художню, етичну, естетичну, сформулювати цінності та пріоритети, засвічені великим автором нашого народу (професор кафедри стилістики та мовної комунікації Лариса Шевченко). У монографії використано портрет Пантелеймона Куліша, виконаний Тарасом Шевченком (1843-1847 рр.).

Різноаспектні авторські підходи до літературної спадщини П. Куліша, висвітлені у колективній монографії, об’єднані спільною метою і позицією дослідників – звернути увагу сучасного читача до складності, проблемності творчого надбання великого митця слова і водночас актуальності для української людини вже 21 ст. ідей, етичних пріоритетів, професійної чесності і прагнень перспективи народу у Пантелеймона Куліша.

Монографія може бути цікавою для мовознавців та літературознавців, істориків та культурологів, студентів та аспірантів, а також тих, хто цікавиться творчістю П. Куліша.

Інформацію надав доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Дмитро Сизонов.

Категорії: