Дистанційна робота кафедри стилістики та мовної комунікації

У межах дистанційної роботи, яка супроводжує навчальний процес у березні-квітні 2020 р., кафедрою стилістики та мовної комунікації використовуються традиційні технічні засоби навчання та запропоновані оновлені та/чи інноваційні методи.

Так, завідувач кафедри, проф. Лариса Шевченко спільно з доцентом Дмитром Сизоновим провели дистанційний skype-захист звітів з виробничої практики (на посаді) у магістрів 2 року навчання спеціалізації «Медіалінгвістика» ОП «Українська філологія та західноєвропейська мова» (10.04.2020). Не дивлячись на більшу частину дистанційної роботи, студенти змогли підготувати якісні звіти, продемонструвавши фаховий креатив та професіоналізм при написанні інформаційних статей, інтерв`ю, анонсів подій, дописів у соцмережах, текстів SMM-просування. Найближчим часом планується проведення медіалінгвістичного гуртка (дистанційно).

До формату skype-наради долучилися студенти спеціалізації «Медіалінгвістика» 3 курсу. Так, доц. Лариса Шулінова провела практичне заняття зі стилістики української мови (14.04.2020). Викладачем розроблено систему письмових завдань на формування аналітичних компетентностей та розвиток творчих і креативних здібностей, які перевірено у форматі онлайн-рецензування, що дало змогу реалізувати індивідуальний підхід до навчання та вмотивованого оцінювання, акцентувати на позитивних, вдалих частинах робіт і показати, як можна вдосконалити, змінити тексти, зробити їх більш вдалими й ефективними для комунікації в певній суспільній сфері.

Доц. Дмитро Дергач провів семінарське заняття з історії української та світової медіалінгвістики (15.04.2020), в ході якого зі студентами було актуалізовано й обговорено дискусійні питання, порушені у працях визначених програмою дослідників. Викладачем проводяться консультації он-лайн з інших дисциплін.

Асист. Майя Булах за допомогою Google Classroom постійно проводить заняття зі студентами інших факультетів (соціологами та істориками) в межах дисципліни «Українська мова у професійній комунікації», що значно спрощує процес перевірки домашніх завдань.

Викладачами проводяться консультації з навчальних дисциплін за допомогою меседжерів Facebook, Telegram, Viber та е-пошти (доц. Оксана Луценко, доц. Тетяна Андрєєва, доц. Юлія Дядищева-Росовецька, асист. Ольга Плясун). Кожен викладач обирає зручну для студентів платформу, враховуючи особливості репрезентації матеріалів для віртуальної аудиторії.

Консультації та попередній захист в режимі онлайн планується і щодо кваліфікаційних робіт – магістерських, бакалаврських та курсових. Більшість завдань, акцентуючи на специфіці курсів з детальним функціонально-стилістичним аналізом та написанням авторських текстів, відбувається за допомогою електронного листування (проф. Олена Климентова, доц. Ольга П'ятецька, доц. Леся Гливінська, асист. Станіслава Овсейчик). Така форма обирається ще і тому, що не в усіх студентів є стабільний інтернет для відеозв'язку. Засоби електронної пошти та меседжери допомагають оперативно надавати рекомендації щодо завдань, компетентно консультувати та завжди тримати зворотній зв'язок зі студентами.

Наголосимо, що викладачі кафедри беруть постійну участь у вебінарах та онлайн-конференціях Міністерства освіти і науки, продовжують виконувати наукову роботу.

Інформацію підготував доц. Дмитро Сизонов

Категорії: