"Мовознавча наука у ХХІ столітті" - програма заочної конференції

Міжнародна наукова конференція "Мовознавча наука у ХХІ столітті" присвячена пам’яті професора Фіонілли Нікітіної, однієї з засновників класичної філології в КНУ імені Тараса Шевченка. Подія приурочена 90-літтю від дня народження Фіонілли Олексіївни (24 жовтня 1929 р. – 14 вересня 2019 р.).

До середини лютого 2020 року учасники могли зареєструвати свої теми доповідей. Рішенням кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики конференцію було переведено у заочний формат. Початок її роботи - 16 квітня.

Напрями конференції - у чотирьох секціях:
✓ Класична філологія у контексті лінгвокультурологічних студій
✓ Мова і соціум
✓ Проблеми теорії граматики, лінгвоконцептології, етнолінгвістики та комунікативної лінгвістики
✓ Актуальні питання перекладознавства та методики навчання мов

Детальна програма конференції - у прикріпленому файлі.

По додаткову інформацію звертайтеся до організаторів - кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.
e-mail: zagmoclasphil@gmail.com, zagmoclasphilel@univ.net.ua
Сайт: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-movoznav...
http://www.pinax.com.ua
https://www.facebook.com/zagmoclasphilel