Професору-академіку Володимиру Перетцу – 150

У Київський університет на посаду професора він прибув 1903 року. Із 1904 року почав вести на історико-філологічному факультеті "Філологічний семінар", який до 1907 року існував як навчальна (з заліками) дисципліна, а потім - як "філологічна студія". Тут у різний час формували свій дослідницький талант такі майбутні вчені-літературознавці, як Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Сергій Маслов, Варвара Адріанова-Перетц, Леонід Білецький, Дмитро Чижевський, Олександр Назаревський та ін. Мені пощастило слухати лекції О. Назаревського з давньої руської (по суті - української) літератури.

У середині 30-х років більшість учнів Володимира Перетца була репресована, семінар було ліквідовано, а самого професора (на той час уже академіка двох академій - української і всесоюзної) заслано в Саратов, в університеті якого не було жодного гуманітарного факультету. Несприятливий клімат і тюремні побутові умови призвели до передчасної смерті вченого. Кілька його слухачів встигли емігрувати за кордон і там утримати українське літературознавство на науковому рівні (Л. Білецький, І. Огієнко, Д. Чижевський). Дружина професора Варвара Адріанова врятувалася "тихим" проживанням у Петербурзі-Ленінграді.

Щорічний "філологічний семінар" як міжнародний мені вдалося відродити в 1996 році, і вже проведено двадцять одне робоче його засідання. Останній – 21-й – відбувся 20 грудня 2019 р., до якого Наукова бібліотека університету влаштувала книжкову виставку. Видано 20 випусків "Філологічних семінарів" і два підсумкових – за 15 і за 20 років. На гуманітарному корпусі Університету відкрито меморіальну дошку нашому видатному професору, а Національна академія наук України в 1997 році встановила премію в галузі філософії імені Дмитра Чижевського – учня Володимира Перетца. Серед її лауреатів: Леонід Губерський – ректор університету, академік, Анатолій Конверський – декан філософського факультету, академік, Володимир Ярошовець – професор філософського факультету.

Професор Михайло Наєнко, директор Центру літературної творчості
Фото Юлії Кузьменко

Категорії: