Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

16 березня 2020 р. на базі кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.

2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

3. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

4. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

5. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

6. Питання художнього й галузевого перекладу.

7. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

8. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

9. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Детальніше – у прикріпленому інформаційному листі.