Нове видання наших викладачів

Викладачі кафедри української мови та прикладної лінгвістики - доктор філологічних наук Галина Наєнко та кандидат філологічних наук Оксана Суховій уклали посібник - "Історія української мови: практикум із морфології : навч. посіб. / Галина Наєнко, Оксана Суховій. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2019. 336 c."

Посібник забезпечує підрозділ історії морфологічної системи у межах навчального курсу “Історія української мови”. Послідовність тем, опорні запитання, наукова література, запропоновані для вивчення, дають змогу сформувати панорамний погляд на походження й розвиток частин мови. Завдання й тести у посібнику побудовані так, щоб студент систематизував отримані знання. Практичні завдання дають змогу співвіднести теоретичні відомості з фактами функціювання мови, спостереженими в конкретних писемних пам’ятках. Посібник з історії морфології призначений для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів, викладачів.

Категорії: