«МЕДІАЛІНГВІСТИКА» – нова спеціалізація в Інституті філології

У 2013-2014 н. р. в Інституті філології відкривається нова спеціалізація з медіалінгвістики, яка, починаючи з ІІІ курсу, відбуватиметься при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів філології спеціальності «українська мова та література, іноземна мова». Ця спеціалізація – інноваційна для української університетської освіти. Її введення в Київському університеті визначене потребами часу, розумінням фахівцями функціональної специфіки використання мови в різних комунікативних ситуаціях, необхідністю знань про стилістичний потенціал медійної мови.

Проводитиметься підготовка фахівців із медіалінгвістики кафедрою історії та стилістики української мови, для якої відкриття нової спеціалізації є символічним у рік святкування 20-річчя. Кафедра багато років готувалася до відкриття спеціалізації з медіалінгвістики, зокрема захищені дисертації з актуальних питань дослідження мови ЗМІ, її функцій (Шевченко Л.І., Штельмах М.Л., Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. та ін.), юрислінгвістики (Вербенєц М. Б.), вийшли друком монографії та словники з медійної проблематики. На початку 2013 р. за редакцією завідувача кафедри, доктора філологічних наук, професора Шевченко Л.І. був виданий навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика», де визначено основні функції та типові задачі діяльності фахівця з медіалінгвістики, вміщено перелік основних дисциплін, а також запропоновано базову бібліографію спеціалізації за диференціацією на основну і додаткову.

Із нового навчального року колектив кафедри разом зі студентами нової спеціалізації започатковує великий дослідницький проект «Нові слова в українських мас-медіа», що передбачає аналіз сучасних процесів і тенденцій розвитку мови, впливу медіа на масову мовну свідомість, дослідження культурномовної ситуації в Україні. Проект передбачає щорічне видання словників нових слів і значень у мас-медіа, що дозволить сформулювати та фактологічно довести принципи актуального для суспільства нового лексикографічного напрямку в Україні. Кафедра історії та стилістики української мови як профільна зі стилістичного напрямку вже готує навчальні плани та програми, методичну, підручникову й посібникову літературу з медіалінгвістики, медійної лексикографії, політичної та бізнесової лінгвістики, юрислінгвістики. Найближчим часом друком вийде словник основних термінів та понять із медіалінгвістики.

Студенти, які обрали спеціалізацію з медіалінгвістики, мають змогу прослухати основи та історію медіалінгвістики, проблеми лінгвістичного аналізу медіатексту, основи медіакультури та медійної жанрології, теорію медіакомунікації, медійну лексикографію, медіалінгвістичну специфіку Інтернету та мовне редагування медійних текстів. Випускники спеціалізації з отриманими фаховими знаннями мають перспективу працювати в медійній сфері, зокрема коректорами, інтерв’юерами, літературними співробітниками та редакторами, прес-секретарями та працівниками прес-центрів, а також якісно забезпечити мовну комунікацію в рекламі, радіо, на телебачення та в Інтернеті.

Дмитро СИЗОНОВ,
кандидат філологічних наук,
асистент кафедри історії та стилістики
української мови Інституту філології