Кафедра зарубіжної літератури разом із колегами Франції запрошує на колоквіум

7 жовтня 2019 року о 9.00 у 63 ауд. в Інституті філології відбудеться Міжнародний тематичний колоквіум «Малі» голоси та їхня велика сила. Його організаторами є кафедра зарубіжної літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка і відповідні кафедри Університету імені Мішеля Монтеня м. Бордо (Франція). Три сесії одноденного колоквіуму будуть присвячені проблемі «малих» голосів та їхнього потужного звучання у сучасних національних літературах.

Академічні дослідження розглядають «малий» (minor) голос здебільшого з точки зору меншостей (minorities), коли назагал йдеться про те, щоб визначити, окреслити чи наділити голосом різноманітні меншості й дослідити їх із огляду на ту дискримінацію, жертвами якої вони стають, і тих вимог, які висуваються до них через їхні ідентичність та статус. Організатори ставлять під питання стосунок між «малим» і меншістю й, відтак, мають на меті подивитися на «мале» не як на об'єкт підпорядкування чи щось нижче або неповносиле, а підваживши бінарну ієрархічну структуру, дослідити те, що в ньому є потужним, продуктивним і навіть таким, без чого «великому» вже не обійтися. прагнуть проаналізувати ті випадки, коли «малий» голос постає не (най)нижчим щаблем в ієрархії, а автономним і креативним простором, простором, який можна свідомо обирати. Виокремити й дослідити переваги «малих» голосів і, як наслідок, розширити визначення «малого» бачиться як мета, на яку будуть спрямовані зусилля доповідачів.

Видається, що в той час як «велике» визначається існуванням усталеної моделі, котрій слід відповідати, чи певної структури влади, «мале» може довільно розташовуватися поза нею і силкуватися підважити цю домінантну структуру, а саме – шляхом здійснення тиску на неї і, як результат, ґенерування в ній же внутрішніх суперечностей. У такий спосіб «малий» голос може втілювати інтенцію уникнення моделей вищості, домінування і сегрегації, встановлених пануванням та контролем. У такому разі йдеться про активний процес, скерований не на те, щоб отримати доступ до «великого» й сягнути його статусу, а навпаки – на те, щоб дослідити силу, потужність марґінесу. У літературі цю тему започаткував Жиль Дельоз, опублікувавши у 1975 р. дослідження творчості Франца Кафки під назвою «За малу літературу», в якому він визначив малу літературу як напругу у межах великої мови, як її внутрішню суперечність. Там же йдеться і про тих письменників, які впродовж тривалого часу і в силу різних причин та факторів бачилися як мало впливові, якщо не другорядні постаті на літературній мапі, але згодом стали частиною канону. Або ж власне про роль письменника в суспільних процесах. Доріс Лессінґ, приміром, задекларувавши позицію письменниці, яка промовляє «малим власним голосом» (speaks in a small personal voice), публікацією у 1962 р. роману «Золотий щоденник» інспірувала другу хвилю фемінізму, а менш політизованій частині жінок запропонувала нові моделі соціальної поведінки.

Інститут філології приєднується до розробки магістральної наукової теми CLIMAS Університету Монтеня, долучаючи до неї практики інших національних літератур (окрім англійської та американської, українську, французьку, іспанську та шведську) і нові контексти її оприявлення. Важливо й те, що тема є гостро актуальною для сучасної України, котра саме перебуває у процесі виокремлення і зміцнення свого голосу в історії світової літератури (і не тільки літератури), але для якої національна самобутність водночас постає органічною складовою західної культурної традиції.

Пленарний доповідач проф. Наталі Жаек – відповідальна за реалізацію теми в університеті імені Мішеля Монтеня – розпочне роботу колоквіуму. Кожна із сесій зосередиться на специфічному аспекті функціонування «малого» голосу: (1)«Малі» голоси та «великі» літератури (2) Переконливі модуси «малих» голосів (3) Нестабільність усталеності: голоси, що розхитують.

Регламент виступу: 20 хв.
Робочі мови: українська, англійська.

Організатори та контакти
завідувач кафедри зарубіжної літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка д.ф.н., доц. Лілія Я. Мірошниченко lili.miroshnychenko@gmail.com
к.ф.н., доц. Юліана Р. Матасова ju.matasova@gmail.com