Щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського університету проводить щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788-1838), видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури, який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

Наукові вектори:
● Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.
● Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.
● Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.
● Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.
● Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.
● Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.
● Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.
● Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.
● Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.
● Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.
● Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.
● Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.
● Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.
● Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.
● Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі у Міжнародних читаннях:
І. Очна:
1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.).
2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв.).
3. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

ІІ. Заочна:

1. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».
Для заочної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) електронний варіант статті; в) аргументований відгук наукового керівника (для аспірантів і здобувачів); г) квитанцію про сплату оргвнеску та витрат, пов’язаних із виданням статті.

Оплату просимо здійснювати на картку Приватбанка
Курило Вікторія Анатоліївна 5168 7556 2516 6448
з указівкою призначення платежу: «оплата участі у конференції»

Для очної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: заявку учасника (бланк додається). Подання матеріалів для публікації, оплата оргвнеску та витрат на видання статті здійснюється під час реєстрації 3 жовтня 2019 р.

Матеріали Міжнародних читань будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання. Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 45 грн.

Для докторів наук одноосібна публікація безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації.
Участь у Міжнародних читаннях та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.
Організаційний внесок – 150 гривень (передбачає часткове покриття організаційних витрат, кава-брейків, сертифіката учасника, публікації програми, розсилки матеріалів).

Адреса та телефон для контактів:
Чекарева Євгенія Сергіївна (+380577075106)
Курило Вікторія Анатоліївна (+38063 389 04 66)
Проскуріна Наталія Юріївна (+380500692272)
Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків, 61022. Tел. (057) 707-51-06

Більше інформації у файлі нижче.

Додані файли: