Перша міжнародна конференція "Переклад і мова: компаративні студії"

27 березня 2019 року розпочалася Перша міжнародна конференціїя "Переклад і мова: компаративні студії", що стала результатом спільної роботи трьох кафедр перекладу Інституту філології - кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, кафедри германської філології та перекладу, кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені М. Зерова. Подія об’єднала українських і зарубіжних науковців у галузях художнього, соціального перекладу, перекладу фахових текстів і конференцій, історії і методології перекладрзнавства, методики навчання перекладачів, а також міжкультурної комунікації та контрастивної граматики, лексикології, поетики, риторики і стилістики.

Текст: Наталія Гач
Фото: Валерій Попов

Категорії: