Новий сайт рецензованого видання з лінгвістики

«Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» – рейтинговий аналітичний журнал з лінгвістики, що випускається кафедрою стилістики та мовної комунікації (головний редактор – чл.-кор. НАН України Лариса Шевченко). З 2019 р. оновлено сайт Збірника відповідно до міжнародних стандартів https://apultp.knu.ua, що розміщується на web-платформі Київського університету.

Тематика видання: висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики. Редакція надає перевагу дослідженням з неонапрямів лінгвістики. Журнал індексується у міжнародних базах Index Copernicus, ERIH Plus, Research Bib, Google Scholar та ін., має сертифікацію ISSN, кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI. До міжнародної редколегії видання входять провідні лінгвісти України та світу (США, Австрія, Італія, Польща, Македонія та ін.) з високим рейтингом у світових наукометричних базах. Усі статті проходять незалежне «сліпе» рецензування, що об’єктивує представлені наукові результати у збірнику.

Мова публікації: українська, англійська, російська. Відповідно до системи відкритого наукового доступу Open access перевага надається публікаціям англійською мовою.

Періодичність: два рази на рік. Найближчий номер буде оприлюднено на сайті до 1 липня 2019 р. Статті для рецензування надсилайте на apultp@univ.net.ua (Редакція Збірника) чи style_m_k@ukr.net (кафедра стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Деталі публікації у прикріпленому файлі та на сайті видання https://apultp.knu.ua

Категорії: