Викладач має надихати

Нині сучасність вимагає від закладів вищої освіти готувати не просто фахівця, а всебічнорозвинену особистість - активну, мобільну, творчу, конкурентоспроможну. Зважаючи на це, у процесі підготовки фахівців висуваються нові вимоги до організації виховної роботи в університетах. Однією з необхідних складових у цьому питанні виступає інститут кураторства. Хто такий куратор? Яка його роль? Кура́тор (лат. curator від curare — піклуватися) організує систему відносин через різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для розвитку кожної особистості, для самовираження студента. У сучасному розумінні куратор – це менеджер, котрий скеровує студента у правильному напрямку, сприяє його розвиткові. У житті кожної молодої людини є ключова особистість, на яку вона орієнтується, прислухається, довіряє. Недарма куратор перекладається як піклування, це своєрідне піклування про студентські душі. Виходячи із цього, 27 вересня на засіданні Постійної комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з гуманітарних питань було розпочато роботу над нормативними документами щодо куратоської роботи в Шевченковому університеті. Члени комісії на чолі із директором Інституту філології Григорієм Семенюком, обговорюючи питання кураторства і розроблюючи положення, взяли за основу твердження: "Викладач має надихати". Адже від цього залежить не лише розвиток студента, а й загалом діяльність ЗВО.

Категорії: