Конференція "Теорія та практика сучасної морфології"

У відповідності з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» запрошуємо вас до участі у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», яка відбудеться 10-12 жовтня 2018 року на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Програмні напрями конференції:
ƒФундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
ƒ Морфологічний аналіз патологічних процесів
ƒЕмбріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
ƒСучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
ƒ Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
ƒ Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
ƒ Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
ƒ Нові морфологічні методи і наукові технології
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції:
- усна доповідь;
- стендова доповідь;
- участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
- заочна (публікація статті або тез).

До публікації приймаються статті або тези доповідей. Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до переліку наукових
фахових видань, рекомендованих для оприлюдення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» (Наказ МОН України від 10.10.2013 р. № 1411) та належить до індексованих наукометричних видань України (поточний імпакт-фактор 0,170).

Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також
розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології». За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

Учасники конференції отримують: сертифікат, програму, збірник наукових праць
конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 12, № 3, 2018). За умов заочної участі матеріали конференції надсилаються автору після її завершення.