Відбулися II Всеукраїнські наукові читання

24-25 квітня в Інституті філології відбулися II Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених "Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство". У них взяли участь авторитетні науковці України, професори, викладачі провідних університетів, наукові співробітники науково-дослідних установ, а також – широке коло молодих учених.

У рамках конференції пройшли круглі столи - "Українська мова в дослідницьких парадигмах неолінгвістики" та "Інформаційна війна в парадигмах лінгвістики впливу", а також в Музеї Олеся Гончара відбулася лекція з патріотичного виховання.

Різноманітна тематика секційних засідань і круглих столів дала змогу вкотре пересвідчитися у невичерпності філологічної проблематики. Про інформаційну війну в парадигмах лінгвістики впливу важливо говорити сьогодні дедалі більше. Тому професори кафедри російської філології провели круглий стіл, де обговорили заходи контрсугестії в інформаційному просторі, імідж України в умовах консцієнтальної війни. А на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики студенти двох спеціалізацій виступили з чудовими доповідями на секції "Українська мова в синхронії і діахронії". Стан та перспективи перекладознавства, літературознавства, мовознавства на матеріалі різних мов - слов'янських, західноєвропейських, східних та класичних - були розглянуті у межах квітневої конференції.

Загалом за два дні мали місце понад 20 секційних засідань, де взяли участь молоді вчені не лише Інституту філології, а й інших наукових установ України.