Про участь у формуванні наукового часопису

Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у формуванні 8-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». Мета збірника наукових праць – об’єднати науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці. Часопис індексується.

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Сopernicus International (http://journals.indexcopernicus.com/ ++,p24782122,3.html), CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
П. І. Б. (повністю)__________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Місце роботи___________________________
Контактний телефон _____________________
Поштова адреса для надсилання збірника / номер відділення «Нової пошти»
_______________________________________
Ел. пошта ______________________________

Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2018 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
01.06.2018 р. – останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
15.07.2018 р. – останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.07.2018 р. – останній термін оплати друку статей.
01.12–30.12.2018 р. – поштове розсилання збірника авторам і бібліотекам.

Категорії: