Щодо публікацій в науковому журналі

Редакція наукового журналу «Вісник МДУ. Серія: Філологія» пропонує усім охочим опублікувати свою статтю в науковому журналі «Вісник МДУ. Серія: Філологія» № 18 (18) 2018 р. Статті приймаються до 30 квітня 2018 р. Електронну версію журналу буде оприлюднено 1 червня 2018 р. Друковані примірники буде розіслано протягом 3-ох місяців після оприлюднення електронної версії видання.

Запрошуємо до співробітництва науковців, аспірантів, магістрантів (у співавторстві з науковим керівником) ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Про журнал:
Найменування: Науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія»
Графік виходу: двічі на рік
Мови: українська, англійська, російська, німецька, італійська, новогрецька
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК № 4930 від 07.07.2015 р.
Видання включене до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z o.o. (За 2016 рік показник Index Copernicus становить 58.77) та міжнародної наукометричної бази даних «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), а також до фонду наукової електронної бібліотеки «Киберленинка». Серед 32 філологічних наукових українських журналів, які входять до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z o.o., згідно результатів оцінювання у 2016 р. науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія» посідає 13 місце. Нагадуємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, прирівнюється до статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.