ІІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи та Азії запрошує на конференцію

Центр наукових досліджень «Solution» (м.Київ, Україна) та Видавництво Premier Publishing s.r.o. (м.Відень, Австрія) запрошують на ІІІ Міжнародний науковий конгрес
молодих вчених Європи та Азії, що відбудеться у місті Відні 19-20 квітня 2018 року.
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі й інші представники наукової спільноти, котрі мають бажання висловити свою думку про проблеми сучасної науки та практики.
За результатами конференції буде сформовано збірник наукових
ISBN 978-3-903197-91-6.
Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
1. Технічні науки
2. Педагогічні науки
3. Біологічні науки
4. Медичні науки
5. Хімічні науки
6. Історичні науки
7. Економічні науки
8. Психологічні науки
9. Філологічні науки
10. Географічні науки
11. Юридичні науки
12. Філософські науки
13. Політичні науки
14. Соціологічні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Мистецтвознавство
17. Сільськогосподарські науки
18. Військові науки
19. Науки про Землю
20. Геолого-мінералогічні науки
21. Архітектура
22. Ветеринарні науки
23. Культурологія
24. Фізико-математичні науки
Умови участі:
Оргкомітет конференції до 13 квітня 2018 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 10 сторінок (українською, російською або англійською мовами) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см); використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література», посилання по тексту оформлюються у квадратних дужках за зразком [3]).
Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).
Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: forum200418@ukr.net
Форма участі у конференції – дистанційна.