МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ»

У рамках Днів науки 22–23 травня 2018 року відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ», присвячена Дням Польщі та 10-річчю діяльності Польського культурно-освітнього центру в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Робота конференції планується за такими напрямами:
► Історія та культура
► Освіта і виховання в епоху трансформацій
► Соціально-економічні та політичні процеси

У рамках роботи конференції планується проведення круглого столу на тему:
«Інтернаціоналізація науки та освіти в сучасних умовах: досвід Польщі та України»

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути
розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.

Організатори конференції запрошують до участі фахівців з різних галузей: філософії,
історії, соціології, філології, культурології, педагогіки, економіки, природничих наук тощо.

Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

Більше інформації у прикріпленому файлі.