Студентська конференція у Тернополі

Міжнародна
студентська науково - технічна
КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
26-27 квітня 2018 р.

ТЕРНОПІЛЬ-2018

Робота конференції буде проводитися за секціями:

1. Гуманітарні науки.
2. Економіка та менеджмент, фінанси.
3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
4. Інформаційні технології
5. Математика
6. Математичне моделювання і механіка.
7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
8. Машини та обладнання сільського виробництва.
9. Машинобудування.
10. Обладнання харчових виробництв.
11. Приладобудування.
12. Фізика.
13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
15. Зварювання та споріднені процеси і технології.
16. Інженерія продукції.

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська.
Збірник тез доповідей конференції буде виданий до початку роботи конференції (вимоги до оформлення див. додаток).

Заявки на участь в роботі конференції та тези необхідно подавати голові СНТ Окіпному І.Б. тільки електронною поштою е-mail: snt@tu.edu.te.ua
Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 08.04.2018 р.
Можлива заочна участь.

Додані файли: