Міжнародна наукова конференція "Святої правди голос новий!"

16-17 листопада в Інституті філології відбудеться Міжнародна наукова конференція "Святої правди голос новий!"

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету - Губерський Л.В. - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України

Співголови оргкомітету:
Стус Д.В. - генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук
Вижва С.А. - проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор

16 листопада

реєстрація учасників конференції: ауд.63, Інститут філології

Пленарне засідання

(ауд.63, Інститут філології)

10.00-12.00

1. Вітальне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Л.В. Губерського.
2. Вітальне слово директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Г.Ф. Семенюка
3. Сліпушко О.М. д.ф.н., проф., в.о. завідувача кафедри історії української літератури та шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ)

Тарас Шевченко і сучасний гуманітарно-освітній простір Української держави.

4. Бак Д.П., д.ф.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедрою російської літератури новітнього часу російського державного гуманітарного університету (Москва).

Шевченко та класична російська поезія: неусвідомлені паралелі.

5. Чуйко Т.П., заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею Тараса Шевченка.

До питання атрибуції малярських творів Т.Шевченка з колекції Національного музею Тараса Шевченка

6. Кралюк П.М., проректор з наукової роботи Національного університету "Острозька академія".

Тарас Шевченко і Енді Воргул: паралелі.

12.00-14.00 - обідня перерва

14.00 - Круглий стіл: "Свободу людям - в братстве их" (Тарас Шевченко). Внесок Тараса Шевченка у розвиток ідей гуманізму і свободи особистості в літературі та мистецтві.

Модератор: Стус Д.В.

17 листопада

11.00

(Національний музей Тараса Шевченка)

Круглий стіл: "Не розмежованою останеться навіки од моря і до моря - слов'янськая земля" (Тарас Шевченко).

Модератор: Д.П. Бак.

Культурна програма - 13.00-15.00