День відчинених дверей кафедри фольклористики

Запрошуємо вас завітати до нашої Alma mater!

Усіх зацікавлених фольклористикою та етнокультурологією двері кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка будуть відкритими у березні щочетверга (01, 15, 22, 29).

Викладачі та студенти на вас чекатимуть з 15.00 до 17.00 год.

Шановний Абітурієнте!

Ти стоїш на порозі великого самостійного життя, яке пропонує Тобі безліч доріг та альтернатив! Твій вибір свого шляху має бути єдиноправильним, особливим, прийнятий серцем і розумом! Бо лише свідомий вибір – гарант Твоєї потрібності людям та Україні! Він даруватиме Тобі істинне щастя пізнання та професійного злету, радість самореалізації, упевненості у Твоєму завтра!

Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Тебе взяти участь у конкурсному відборі для вступу на навчання за освітніми програмами, куратором яких є кафедра фольклористики.

Ми спробуємо надати відповіді на запитання, які можуть у Тебе виникнути:

Які можливості працевлаштування пропонує мені, дипломованому випускнику кафедри фольклористики, сучасний ринок праці? Кафедра фольклористики пропонує дві програми освітнього рівня «бакалавр», де представлено унікальне поєднання декількох гуманітарних напрямів:

Освітня програма: «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова» Спеціальність – 035 філологія.
Академічна кваліфікація випускника: бакалавр філології.

Професійна кваліфікація: 3340 фахівець з фольклористики.

Можливість вибору спеціалізації: «Прикладна фольклористика» або «Міфологія і фольклор народів світу».

Орієнтовні місця працевлаштування: отримані знання, вміння та навички надають випускникам можливість працювати в

освітній;
науковій;
перекладацькій;
літературно-видавничій галузях;
друкованих та електронних засобах масової інформації;
різноманітних українських та міжнародних фондах, спілках;
фундаціях гуманітарного спрямування;
музеях;
мистецьких і культурних центрах тощо.

Програма передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з навчальних дисциплін, таких як: «Усна народна творчість»; «Іноземна мова»; «Українська мова», «Теорія фольклору»; «Міфологія»; «Світовий епос»; «Український літературний процес», «Хореографія» та ін.

Досконале знання фольклорного тексту як сукупності лінгвістичних, соціокультурних, психологічних – факторів, основної одиниці комунікації, засобу зберігання і передавання традиційних смислів;

• Базові знання з поетики народного та авторського твору; фольклорного репертуару різних народів світу; основ теоретико-методологічного апарату фольклористичного, мистецтвознавчого, мовознавчого, літературознавчого дослідження, наукових критеріїв в оцінці фольклорних, мистецьких, мовних, літературних, культурних явищ;

• Досконале володіння українською та іноземною мовами.

Освітня програма: «Етнокультурологія, іноземна мова»
Спеціальність – 034 культурологія
Академічна кваліфікація випускника: бакалавр культурології;
Професійна кваліфікація: 3476 організатори у сфері культури та мистецтва
Можливість вибору спеціалізації: «Менеджмент фольклористичних проектів» або «Реконструктивна фольклористика».

Орієнтовні місця працевлаштування: отримані знання, вміння та навички надають випускникам змогу працювати у сфері культури та мистецтва, зокрема:
організаторами;
менеджерами та маркетологами українських та міжнародних фольклористичних проектів;
перекладачами;
керівниками фольклорних гуртів;
фахівцями з фольклору у музеях народного побуту та архітектури;
науковими консультантами у науково-методичних центрах культури, центрах дитячої творчості і юнацтва.

Програма передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з навчальних дисциплін, таких як: «Український фольклор»; «Іноземна мова»; «Теоретична культурологія»; «Акціональний фольклор»; «Етнічна антропологія»; «Етнографія України»; «Народнопісенне виконавство»; «Хореологія», «Декоративно-ужиткове мистецтво» та ін.

Навчальною програмою передбачені такі компетенції:

• Базові знання з історії становлення та розвитку, основних напрямів, течій та шкіл вітчизняної та світової культурології; знання з технологій застосування різних способів фіксування, редагування, упорядкування, публікування та дослідження фольклорного тексту; менеджменту фольклорного продукту в сучасному культурному просторі;

• Спеціальні знання фольклорного наративу (вербального, акціонального, музичного, хореографічного та візуального складників) як синкретичного явища;

• Спеціальні знання з технологій здійснення мовної комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами.

Чи є можливість вивчати іноземну мову за кордоном? Досконале опанування іноземною мовою (англійською чи турецькою) досягається, зокрема, і за рахунок мовних стажувань у вищих навчальних закладах відповідних країн.

Чи передбачені освітньою програмою навчальні практики? навчальна фольклорна практика (експедиційна польова робота у різних регіонах України); народознавча практика (у провідних народознавчих наукових центрах та музеях); фахово-виробнича практика (в наукових бібліотеках та архівах).

Які навчальні перспективи я отримую після завершення бакалаврату? Для підвищення свого освітнього рівня Ти маєш можливість продовжити навчання у магістратурі за двома освітніми програмами на вибір: «Фольклор, міжкультурна комунікація та іноземна мова», «Культурна антропологія та іноземна мова».

Отож, коли Ти небайдужий до рідного слова, пісні, коли Ти зацікавився нашою освітньою пропозицією, коли читання літератури є твоєю улюбленою справою, коли Ти натхненний духом творчості, коли Ти маєш на меті прожити декілька доль (бо з вивченням мови іншого народу ми осягаємо його долю), коли народна творчість розкриває в Тобі приховані духовні скарби твого народу і допомагає відчути особисту причетність до їх відродження – Ти наш студент!

Куратор освітньої програми «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова» – доцент, кандидат філологічних наук Наумовська Олеся Владиславівна +380633085837.

Куратор освітньої програми «Етнокультурологія, іноземна мова» – доцент, кандидат філологічних наук Рудакова Наталія Іванівна +380676699678/ +380634649074.

З повагою, завідувач кафедри фольклористики, професор, доктор філологічних наук Івановська Олена Петрівна +380633964533. Ми готові надати консультації за телефоном (044) 239 31 69