Конференція "Германські мови в міжкультурному контексті"

Запрошуємо до участі у Першій міжнародній науковій конференції “Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” в межах інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Передбачена робота таких секцій:

1. Дослідження германських мов у міжкультурному контексті: на шляху до нових перспектив.
2. Перекладознавство, усний та письмовий переклад у міжнародному зіставленні.
3. Дослідження мов у галузі германістики та лінгводидактика.

Робочі мови конференції: німецька та українська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 20 березня 2018 року
1) Заявку (див. Додаток)
2) Анотацію доповіді (обсягом не більше 1500 символів; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; всі поля – по 2,5 см; абзацний відступ – 1 см)
на адресу oleksandr-stasiuk@ukr.net

Після цього організаційний комітет надсилає запрошення на конференцію. Крім того, передбачено публікацію доповідей після закінчення роботи конференції у фаховому виданні університету.
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок становить 200 гривень та може бути сплачений під час реєстрації.

Заявка у файлі нижче