Стаття у фаховому журналі

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» оголошує набір наукових статей до № 31/2017.

Набір статей триває до 23 лютого 2018 року.

Редакція приймає статті в наступні рубрики:
• Українська мова та література;
• Російська мова та література;
• Слов’янські мови та література;
• Література зарубіжних країн;
• Романські, германські та інші мови;
• Теорія літератури;
• Порівняльне літературознавство;
• Загальне мовознавство;
• Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
• Перекладознавство;
• Мова і засоби масової комунікації;
• Міжкультурна комунікація.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» http://vestnik-philology.mgu.od.ua/