Конференція «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті»

Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року на базі кафедри слов'янської філології та світової літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена 90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна.

Напрямки роботи конференції охоплюють мовознавчі та літературознавчі проблеми:
1. Історія мови. Компаративістика. Текстологія.
2. Зіставна лінгвістика та переклад.
3. Мова художніх творів.
4. Російська мова як іноземна.
5. Когнітивна лінгвістика.
6. Методика викладання лінгвістичних та літературознавчих дисциплін у школі та вищому навчальному закладі.
7. Компаративні виміри в літературі: теорія та практика дослідження.
8. Література, міфологія, фольклор.
9. Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

У рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу, присвячене дослідженню творчості Ф. Кривіна:
 Жанрове та стильове розмаїття творчості Ф. Кривіна.
 Філософія, історія, фольклор, міфологія, гра в художньому світі письменника.
 Ф. Кривін як гуморист і сатирик.
 Розважай і навчай, – естетика дитячої творчості письменника.

Учасники конференції можуть представити дослідження архівної, письменницької, публіцистичної спадщини Ф. Кривіна за іншими науковими спрямуваннями.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, словацька., чеська.

Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія”, включеному до Переліку наукових фахових видань України за № 896 (наказ МОН України № 515 від 16.05. 2016 р.).