ІХ Міжнародний конгрес україністів (анонс)

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародному конгресі україністів!

ІХ конгрес МАУ відбудеться з 25 по 28 червня 2018 р. у Києві.
Увазі учасників конгресу пропонується такий перелік наукових напрямів і тем:

1. Українське мовознавство: стан і перспективи
– Удержавлення української мови
– Граматика ХХІ століття: зміна лінгвонаукових парадигм
– Сучасна лексикографія: виклики сьогодення
– Питання сучасної мовної інтерференції
– Мовна картина світу та її концептуальне наповнення
– Комп’ютерні технології у мовознавстві
– Історія української мови: у пошуках нових парадигм

2. Українська література як духовно-естетичний досвід нації
– Українська література в колоніальному й постколоніальному контексті
– Рецепція–комунікація–традиція в порівняльному літературознавстві
– Інтертекстуальність сучасної української літератури
– Східноєвропейський і західноєвропейський культурний простір в українській літературі

3. Переклад як міжкультурна комунікація
– Види перекладу. Художні переклади українською та іншими мовами
4. Історія України: новітні аспекти осмислення

5. Українська політологічна думка в європейському та загальносвітовому контексті
– Російська агресія проти України через окуляр ментальності українців
– Політичні ідентичності в Україні
– Україна і українці в оціночних судженнях представників західної цивілізації Політичний регіоналізм в Україні
– Українська політична еліта: цінності й пріоритети українських політичних партій

6. Культурні та наукові надбання української діаспори
7. Сучасні димензії філософських знань

– Екологічна етика та природовідповідність
– Філософська антропологія

8. Міждисциплінарні аспекти сучасної фольклористики
9. Українська художня культура і світ

– Українське мистецтвознавство в контексті сучасних гуманітарних знань
– Фундаментальні академічні історичні та енциклопедичні видання як база українознавчих досліджень
– Український театр крізь призму синтезу мистецтв
– Сучасний соціокультурний процес у фокусі екранних мистецтв

10. Етнокультура: історична ретроспектива та сучасні глобалізаційні виклики
– Суспільні та культурні аспекти різночасових міграцій; проблеми інтеграції в нове суспільство
– Між етнологією та соціальною і культурною антропологією
– Музеєзнавство
– Роль народної культури в розвої національної в минулому і в сучасності

11. Релігійна культура України: роль різних конфесій у сьогоденні
12. Роль педагогіки в реформуванні сучасної освіти

– Сучасна реформа освіти: підготовка і реалізація
– Осучаснення контенту навчальної літератури середньої та вищої школи

13. Нові археологічні пошуки

Міждисциплінарні теми:
14. Культура. Нація. Національна ідентифікація
15. Сучасні українські мас-медіа та Інтернет-простір
16. Інтепретації хронотопу в сучасній українській гуманітаристиці
17. Українсько-кримськотатарські культурні та наукові зв’язки в умовах анексії півострова
18. Парадигми усної історії

У рамках ІХ Міжнародного конгресу україністів відбудуться також круглі столи та наукові конференції:
1. Українці та їх сусіди: контакти і конфлікти
2. Суспільні та гуманітарні науки в системі НАН України: структура, завдання та напрями, персоналії (до 100-річчя заснування Академії наук)
3.Творчість Миколи Костомарова (1817–1885)
4. Творчість Пантелеймона Куліша (1819–1897)
5. Визвольні змагання українців: проекція на сучасність (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки
6. Причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 років: до 85-ої річниці трагедії
7. Техногенні та гуманітарні катастрофи в історії людства. Уроки Чорнобиля
8. Вітчизняна та зарубіжна україністика: сучасний дискурс
– Роль україністики в оновленні гуманітаристики
– Українська мова як іноземна: осередки, програми, навчальні матеріали
9. Культурне пограниччя: проблеми конструювання ідентичностей і міжетнічні взаємовпливи
10. Українські Майдани: їх наслідки, уроки, майбутнє

International association of Ukrainian studies
01001, м.Київ-1, вул. Грушевського, 4, кімн. 200
4 Hrushevsky Street, Kyiv, 01001, Ukraine
Tel./fax: (044) 278-34-54
http://www.mau-nau.org.ua
e-mail: mau-nau@ukr.net