Набір статей до університетського вісника

Редколегія наукового видання "Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика" продовжує набір статей для чергового випуску на 2017 рік.
Статті надсилати на електронну адресу novitnya@ukr.net. На останній сторінці вказати контактну інформацію (телефон мобільний та стаціонарний, електронна адреса, місце роботи). Роздруківки (формат А-4) подавати на адресу 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кімн. 115. Довідки за телефоном: (044) 239-33-68.

Статті докторантів, аспірантів і здобувачів повинні відповідати вимогам Президії ВАКу, викладеним у постанові №7-05/1 від 15.01.2003 р.
Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти в разі їх невідповідності фаховому рівню наукового видання. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, прийматися до розгляду не будуть.

Першочергове право на публікації надається викладачам та співробітникам Інституту філології, докторантам, аспірантам та здобувачам вченого ступеня з урахуванням дати подання статей до редакції.

Про вимоги у прикріпленому файлі

Додані файли: