Форум до 100-річчя Херсонського університету

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнського наукового форуму
(із міжнародною участю)
«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Голова організаційного комітету:
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
ректор Херсонського державного університету
Василь Стратонов
Заступник голови оргкомітету:
доктор педагогічних наук, доцент,
проректор з наукової роботи
Херсонського державного університету
Сергій Омельчук

Всеукраїнський науковий форум відбудеться 16 листопада 2017 року на базі Херсонського державного університету (вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000).
До участі у форумі запрошуються науковці, працівники освітньої галузі, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, інші фахівці.

Мета форуму – узагальнення результатів теоретичних пошуків, наукових здобутків та практичного досвіду наукової спільноти, активізація науково-дослідницької діяльності в умовах інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору, сприяння співпраці між науковою спільнотою ХДУ та вишами-партнерами, визначення основних орієнтирів та шляхів формування ефективної системи освіти і науки в університеті з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів.

Тематичні напрями роботи форуму:
 Актуальні питання медіаосвіти в Україні та світі.
 Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в аспекті реформування освітньої галузі.
 Відновлення та корекція психосоматичного здоров’я людини: оздоровчо-лікувальні можливості регіону.
 Генезис національного законодавства у світлі євроінтеграції.
 Заповідна справа і сталий розвиток регіонів.
 Історія, сьогодення та перспективи розвитку математичної та фізичної освіти Херсонщини.
 Олімпійська освіта у системі освітнього процесу факультетів фізичного виховання та спорту ВНЗ.
 Освітній менеджмент в Херсонському державному університеті: теорія, історія, практика.
 Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону.
 Психолого-історико-соціальні дослідження: перспективи та виклики.
 Стратегії вдосконалення підготовки кадрів для природничої освіти та системи корекційно-реабілітаційної допомоги.
 Сучасні технології в підготовці педагогів, майстрів та фахівців готельно-ресторанної справи.
 Філологічні науки: ідеї, постаті, контакти.
 Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків.

Порядок роботи форуму:
16 листопада 2017 р.
09.00 - 10.00 – Реєстрація учасників.
10.00 - 10.20 – Відкриття форуму.
10.20 - 12.00 – Пленарне засідання.
12.00 - 12.30 – Перерва. Брейк-кава.
12.30 - 14.00 – Пленарне засідання.

Робочі мови форуму українська, англійська, російська.
Заявки на участь у форумі та матеріали доповідей надсилати до 20 жовтня 2017 р. на е-mail: JBereza@ksu.ks.ua.

Статті, що відповідають вимогам ВАК України та редакційній політиці наукових фахових видань ХДУ, за бажанням автора можуть бути надруковані в одному з видань університету. З переліком збірників можна ознайомитись на сайті Херсонського державного університету: http://www.kspu.edu у розділі «Видання збірників наукових праць університету».