Конференція «НОВІТНЯ СЛОВ’ЯНСЬКА МАСОВА ЛІТЕРАТУРА»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра полоністика
Центр полоністики

Університет в м. Зелена Гура (Польща)
Інститут польської філології – Лабораторія міфопоетики та філософії літератури

Польсько-український центр гуманітарних досліджень

Шановні Колеги!

Кафедра полоністики та Центр польської мови та культури
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У співпраці з Лабораторією міфопоетики та філософії літератури та Польсько-українського центру гуманітарних досліджень університету в м. Зелена Гура (Польща)

Запрошує взяти участь

у I міжнародній науковій конференції
«НОВІТНЯ СЛОВ’ЯНСЬКА МАСОВА ЛІТЕРАТУРА»,

яка відбудеться у Києві
9-10 жовтня 2017 року

Програма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. Плануються дискусії стосовно такої проблематики:
 Жанрологічні та теоретичні проблеми масової літератури слов’янських країн.
 Інтермедіальний характер сучасної масової літератури і культури.
 Психологія, ідеологія та політика масової літератури слов’янських країн.
 Транслатологічна проблематика.
 Головні маркери національної масової літератури .
 Основні напрямки досліджень сучасної масової літератури та культури.

Конференція відбудеться за адресою: Інститут філології. м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

Робочі мови доповідей – усі слов’янські.

Заявки на участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу організаторів; literatura0najnowsza@gmail.com до 04.10.2017

Планується видання текстів доповідей. Редакційна колегія буде рецензувати лише матеріали, оформлені згідно з вимогами Редакції. Стаття приймається до друку після отримання двох позитивних рецензій.

Текст статті (друкований та електронний варіанти) у двох файлах, один з яких у форматі RTF, надається організаторам у день проведення конференції.
Вимоги:
 Шрифт Times New Roman
 Кегль 12
 Інтервал 1,5
 Поля ¬ 2 см
 Обсяг до 12 стор.

Посилання подаються у квадратних дужках (використовується Гарвардська система цитування). Посилання оформлюються наступним чином:
[прізвище рік видання, сторінки], напр. [Bartmiński 2007, 35]
[прізвище рік видання, том, сторінки], напр. [Куприн 1970-73, I, 339]

Автор укладає єдиний список використаної літератури (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Бібліографія) для всієї статті. Список літератури, на яку посилається автор, подається в алфавітному порядку.

Позиції бібліографічного списку кирилічним алфавітом повинні мати транслітерований варіант, що відповідає PN-ISO 9:2000. Транслітерація виконується автоматично за посиланням https://www.ushuaia.pl/transliterate/ ( при цьому слід переконатися, що обраний PN-ISO 9:2000). Після транслітерованого варіанту у квадратних дужках подається кириличний варіант. Назви цитованих позицій – праць та окремих статей – (у тексті бібліографії) подаються курсивом.

 Бібліографія в алфавітному порядку подається наприкінці за зразком:
 Trocha Bogdan. 2009. Degradacja mitu w literaturze fantasy. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego .
 Černâk Mariâ. 2007. Massovaâ literatura HH veka: učeb.posobie. Moskva: izdatelʹstvo Flinta;Nauka [Черняк Мария 2007. Массовая литература ХХ века: учеб. пособие. Москва: издательство Флинта; Наука].
 Tokarski R. 1991. Człowiek w definicji znaczeniowej słowa . Przegląd Humanistyczny nr 3–4: 131–140.
 Luzina L. Semʹ kievskih čudes Sv. Nikolaâ / L. Luzina // Segodnâ.ua. – 2016.– 20 maâ.– URL: http:/ ://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/sem-kievskih-chudes-sv-nikolaya... [Dostęp 14 IV 2017]. [Лузина Л. Семь киевских чудес Св. Николая / Л. Лузина // Сегодня.ua. – 2016. – 20 мая. – URL: http://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/ sem-kievskih-chudes-sv-nikolaya-717202.html [Dostup 14 IV 2017].

 Після назви перед текстом статті подається анотація та ключові слова мовою написання статті та англійською.
Орієнтовна вартість публікації 45 грн за сторінку.

Поселення, проживання, культурна програма – за рахунок учасників конференції..

Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 97 (кафедра полоністики)
Тел.: (044) 239-34-31, E-mail: literatura0najnowsza@gmail.com