Орієнталісти з різних країн на конференції в Інституті філології

18–19 травня 2017 р. у стінах Інституту філології КНУ пройшла Третя Міжнародна конференція сходознавців, присвячена історії арабської літератури: ICHAL–III (International Conference on the History of Arabic Literature). Дводенна наукова зустріч завершилася круглим столом “Rethinking the Nahda” («Переосмислюючи ан-Нагду»); у якому взяли участь вітчизняні та зарубіжні дослідники.

Шановні гості представляли наукові спільноти Алжиру, Грузії, Єгипту, Іспанії,Італії,Йорданії, Катару, Німеччини, Польщі, Туреччини. Від України доповідали дослідники з Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету.

Конференція розпочалася з вітальних слів проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), проф. П. О. Беха, заст. директора з наукової роботи Інституту філології Г. А. Черненко, зав. кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу Т. Ф. Маленької.

Розпочав наукову дискусію з орієнталістики Ю.М. Кочубей, провідний науковий співробітник Ін-ту сходознавства НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці у 1992–1997 рр. У доповіді на пленарному засіданні Ю. Кочубей окреслив ключові аспекти історії арабської літератури та їхні інтерпретації у праці «Аль-Васит».

Роботу у секціях відкрив проф. Валерій Рибалкін. Доповідь про українські переклади «Тисяча й однієї ночі» привернула увагу іноземних колег, що долучилися до літературознавчих обговорень.

У перший день конференції виступили Н. Наскідашвілі, І. Мчеделадзе (Грузія),Й. Гварді (Іспанія),Н. Роккетті (Італія), Є. Лукашик, М. Кубарек, М. Левіцка, А. Кієвска(Польща), М. Аль-Ашірі (Катар), С. Мунді (Єгипет), Я. Аджат (Туреччина);З. Алієва, Б. Горват, О. Кобчінська, А. Сушко (Україна).

Основні тези конференції:

Українські дослідники порушили питання міжмистецької взаємодії у сучасному єгипетському медіа (Б. Горват); відображення транскультурних патернів у новелістиці Тагара бен Джеллуна (О. Кобчінська).

Приємно відзначити, що вже третій рік поспіль до науково-дослідницької творчості долучаються не лише представники академічного та викладацького складу, а й студенти. У перший день конференції свою доповідь «Еволюція теми самотності у творчому доробку Аля Халеда» представила студентка 3 курсу кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу А. Сушко. Також із доповідями виступили магістранти А. Анісімов («Карикатура як жанр арабської літератури») та В. Дудін («Політичні есеї Аля аль-Асуані: психолінгвістичний вимір»).

Зростання інтересу молодого покоління до сходознавства неабияк потрібне вітчизняній науці. Прикметним є факт, що ICHAL–III цього року відвідали студенти з КНЛУ на чолі з канд. філол. н., доц. М. Ю. Лихошерстовою.

У секційній роботі 19 травня прозвучали доповіді таких науковців: Р. Бадрі (Німеччина), З.Цхвєдіані, А. Юсефа (Грузія), С. Юсефа (Єгипет), М. Фатахіна, Х. Бендахуа, С. Юсефа (Єгипет); А. Ан-Нуаймі (Йорданія); М. Аль-Хамада.

Засновником Міжнародної конференції з історії арабської літератури, котра проходить вже третій рік поспіль, є кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу та Єгипетський центр арабської мови та культури Інституту філології. Такі заходи гуртують не лише однодумців-філологів, представників академічних закладів України, але й привертають увагу світової спільноти.

Сергій Рибалкін

Категорії: