Конференція "Міжкультурна комунікація і переклад": анонс

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу факультету перекладачів КНЛУ запрошує взяти участь у конференції "Міжнародна комунікація і переклад", яка відбудеться 12 квітня 2017 року.

Програма конференції передбачає роботу секцій за такими напрямами:

- Актуальні питання міжкультурної комунікації.
- Лінгвокультурний, комунікативний та концептуальний вектори мовного простору.
- Мовний дискурс та його складові.
- Переклад як спосіб та форма міжкультурної комунікації.
- Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.
- Актуальні проблеми теорії, практики і методики перекладу.
- Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.
- Нові тенденції в дослідженні й відтворенні в перекладі лексичного потенціалу мови.
- Питання художнього та галузевого перекладу з іноземної мови.
- Дослідження мовних і паравербальних маркерів етнокультурної інформації.

Деталі у доданому файлі

Додані файли: