Набір на курси англійської мови для студентів, викладачів та співробітників Університету

До уваги викладачів та співробітників Університету!
Центр іноземних мов
кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації
Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за підтримки Відділу академічної мобільності та Британської ради в Україні
оголошує перший набір на курси англійської мови.

Тривалість навчання:3 квітня – 30 червня 2017 року.
Розклад занять:двічі на тиждень (за попереднім погодженням групи з викладачем) з 17.30 по 19.30.
Навчання складає 76 академічних годин, з них: 60 аудиторних годин та 16 годин самостійної роботи.
Вартість навчання: 2500 грн. (без вартості навчальних посібників/ підручників та сертифікації).

Викладачі курсів: викладачі англійської мови Інституту філології, зокрема, й ті, які пройшли стажування у Британській раді в Україні.

Курс розрахований на підвищення рівня мовної та мовленнєвої компетентностей з англійської мови. За умови успішного опанування навчального матеріалу слухачі курсів матимуть можливість скласти кваліфікаційний екзамен: тестування на перевірку і визначення рівня сформованості компетентностей у 4 видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні та письмі), а також у 2 видах мовної компетентності: граматичній та лексичнійна отримання Сертифікату про підвищення кваліфікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сертифікату Київського національного університету імені Тараса Шевченка («Англійська мова для професійних цілей»та/ або Сертифікату Британської ради «Aptis» (відповідно до Наказу № 13 від 14.01. 2016 року у Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» тест «Aptis» внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної).

Набір у групи триватиме з 21 березня по 1 квітня 2017 року.
Діагностичне тестування з метою розподілу слухачів у групи за рівнем володіння мовою / за рівнем мовної підготовки відбудеться 3 квітня 2017 року, час і місце буде повідомлено учасникам додатково.

Початковий рівень мовної підготовки слухачів має бути А2 або В1.
Контакти для консультацій та запису: Головний офіс Центру - Інститут філології (бульвар Тараса Шевченка, 14), кімната 76;
тел. +38 (044) 239 32 13 – Лариса Лосєва,e-mail: lloseva@ukr.net;
тел.+38 (097) 65 33 780 – Наталія Мацибок-Стародуб,
e-mail:rankings@univ.net.ua


Для студентів Університету також оголошується перший набір на курси англійської мови із отриманням по закінченню Сертифікату Київського національного університету імені Тараса Шевченка та/ або Сертифікату Британської ради «Aptis» (тест «Aptis» внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної, він максимально відповідає шкалі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR), потребам як вищих навчальних закладів так і бізнесу загалом.).

Набір у групи триватиме з 21 березня по 1 квітня 2017 року.

Діагностичне тестування з метою розподілу слухачів у групи за рівнем володіння мовою / за рівнем мовної підготовки відбудеться 3 квітня 2017 року, час і місце буде повідомлено учасникам додатково.

Тривалість навчання: 3 квітня – 30 червня 2017 року.

Розклад занять:двічі на тиждень з 17.30 по 19.00(за попереднім погодженням групи з викладачем).

Навчання складає 56 годин, з них: 40 академічних годин та 16 годин самостійної роботи.

Вартість навчання: 1500 грн.(без вартості навчальних посібників/ підручників та сертифікації).

Умови навчання та викладачі такого ж рівня, що й для викладачів та співробітників.

Початковий рівень мовної підготовки слухачів має бути А2 або В1.
Контакти для консультацій та запису: Головний офіс Центру - Інститут філології (бульвар Тараса Шевченка, 14), кімната 76;
тел. +38 (044) 239 32 13 – Лариса Лосєва,e-mail: lloseva@ukr.net;
тел.+38 (097) 65 33 780 – Наталія Мацибок-Стародуб,
e-mail: rankings@univ.net.ua

Категорії: