Конференція до Дня слов'янської писемності і культури

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Інститут української мови НАН України
Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

24 травня 2017 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.