Стаття в науково-методичному журналі з мовознавчої проблематики

Запрошуємо Вас опублікувати наукову статтю в науково-методичному журналі «Наукові праці. – Філологія. Мовознавство»(наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА ВИДАННЯ

1. Тенденції в еволюції та функціонуванні фонетико-фонологічних і акцентних систем слов’янських і германських мов.
2. Лексична семантика й мовні картини світу: ретроспектива та перспектива.
3. Сучасний стан та еволюція граматичних систем слов’янських і германських мов.
4. Новітні тенденції в лінгвістиці тексту.
5. Слов’янське й германське мовознавство: сучасний стан і перспективи.
6. Новітні розвідки прикладної лінгвістики.
7. Дискусійне в стилістиці та перекладі.

Просимо надсилати електронний варіант статті обсягом від 8 до 12 сторінок машинопису, фото квитанції про грошовий переказ, заявку на адресу: v_ponkratova@mail.ru.
Вартість публікації – 380 грн.

Журнал вийде друком у червні 2017 року.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Понкратова Валентина Миколаївна – відповідальний секретар
журналу «Наукові праці. – Філологія. Мовознавство», викладач кафедри української
філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили.

Тел.: +38 050 254 00 14;
Е-mail: v_ponkratova@mail.ru.