Спеціалізація "Медіалінгвістика": перший ювілей

2017 рік – ювілейний для кафедри стилістики та мовної комунікації. 5 років тому в Інституті філології була започаткована спеціалізація «Медіалінгвістика», що стала інноваційною в системі вищої освіти в Україні. Її введення в Київському університеті визначене суспільними потребами часу, розумінням фахівцями функціональної специфіки використання мови в різних комунікативних ситуаціях, необхідністю знань про стилістичний потенціал медійної мови. В Україні активне впровадження терміна "медіалінгвістика" пов'язано з працями завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації, професора Лариси Шевченко:«Наша кафедра багато років готувалася до відкриття спеціалізації з медіалінгвістики, зокрема захищені дисертації з актуальних питань дослідження мови ЗМІ, її функцій, юрислінгвістики, вийшли друком монографії та словники з медійної проблематики».

Саме 2012 року студенти спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» обрали тоді не представлену в Україні та нову для університетів спеціалізацію «Медіалінвгістика»: «Свого часу ми стали першопрохідцями спеціалізації. А тепер, на фінальному колі нашого забігу, можу з упевненістю сказати, що я на правильному шляху і дуже щаслива, що обрала саме медіалінгвістику, яке дає великі перспективи в житті», - згадує студентка магістратури Катерина Филь.

Своїми спогадами ділиться студентка спеціалізації Тетяна Гумен: «Свою «зустріч» зі спеціалізацією вважаю справді доленосною. Самовідданість і активність викладачів, цікавий матеріал для наукових пошуків сформували в мені бажання пов'язати майбутнє життя виключно зі сферою медіа».

Студенти спеціалізації вже забезпечені необхідною фаховою літературою. Так, на початку 2012 р. за редакцією професора Лариси Шевченко був виданий навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика», а роком пізніше вийшов перший в Україні словник із медіалінгвістики (автори – Лариса Шевченко, Дмитро Дергач, Дмитро Сизонов; за редакцією професораЛариси Шевченко). У лексикографічному виданні вміщено близько тисячі термінів та термінологічних словосполучень, якими оперують сучасні дослідники мови електронних та друкованих медіа, радіо, телебачення, реклами та піар-технологій.

З 2013 року в кафедральному періодичному журналі «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», що має статус міжнародного, введена спеціальна рубрика «Медійна проблематика в модерній лінгвістиці», що висвітлює сучасні проблеми медіалінгвістики (вип. 26-33).

У квітні 2014 року був проведений перший в Україні круглий стіл з медіалінгвістики «Знаки культури в українських медіа», а з 2015 року в межах видавничого проекту «Ідеї, постаті, тексти в українській культурі» започатковується серія видань «Нові слова та фразеологізми в українських медіа». В 2016 р. студенти спеціалізації та учасники наукового медіалінгвістичного гуртка розпочали збирати матеріал до першого лексикографічного видання за участі молодих учених (друком словник вийде в 2017 р.).

Появу нової спеціалізації не проігнорувала світова наукова спільнота. У звіті Медіалінгвістичної комісії Міжнародного комітету славістів відзначений здобуток Київського наукового осередку медіалінгвістів під керівництвом професора Лариси Шевченко, а у виданні «Stylistyka» (Польща) та інших міжнародних виданнях постійно публікуються результати наукової творчості викладачів кафедри.

У ювілейний рік кафедра готує низку заходів до першого ювілею спеціалізації, серед яких проведення науково-просвітницького заходу «Styl-m-k-fest» з увагою до стилістики медійного тексту, круглого столу з медіалінгвістичної проблематики, фотовиставки та творчі зустрічі.

Дмитро Сизонов,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

Категорії: