Запрошення до друку статей із проблем української термінології

Редколегія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» (cерія «Проблеми української термінології») приймає статті на 2017 ріr із таких проблем української термінології:
- теоретичні засади термінознавства й лексикографії;
- лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології;
- термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоров’я, сільськогосподарська тощо);
- термінологія гумані-тарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

Деталі - у доданому файлі

Додані файли: