Збереження нематеріальної культурної спадщини - запорука розвитку нашої держави

16 грудня відбулася друга всеукраїнська науково-практична конференція "Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи" за участі представників Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту культурології національної академії мистецтв України, Національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та діячів культури України, фольклористів.

«Проведення конференції у стінах Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка є невипадковим, адже кафедра фольклористики інституту готує фахівців із нематеріальної спадщини. Зважаючи на це, наукове зібрання є своєрідною зустріччю потенційних роботодавців із майбутніми фахівцями», – зауважила завідувач кафедри фольклористики професор Олена Івановська, вітаючи учасників конференції. Також Олена Петрівна наголосила на необхідності підготовки кадрів у сфері управління нематеріальної культурної спадщини і значення освітніх програм, які студіюються у вишах. Окрім цього Олена Івановська окреслила подальший шлях розвитку фольклористики, що потребує підтримки з боку держави, адже «національна ідея найбільше виявляє себе у народній творчості, а фольклористи є тими, хто тримає, розповсюджує, відроджує і зберігає національну спадщину».

Вітальне слово виголосив і директор Інституту культурології НАМ України професор Юрій Богуцький. Юрій Петрович у своєму слові акцентував увагу на тому, що тема конференції не нова сьогодні. «Вона фундувалася упродовж століть. Ми сьогодні маємо напрацювання попередніх епох, що дозволяє вийти у світ і заявити про українську самобутність завдяки нематеріальної культурної спадщини, яка зберегла генетичний код нації», – зауважив Юрій Богуцький.

Заступник Міністра культури України Ростислав Володимирович Карандієв, виступаючи на пленарному засіданні, розповів про співпрацю з ЮНЕСКО, окреслив подальший шлях збереження народної спадщини і необхідність цієї справи.

Директор Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України Юрій Буценко також привітав присутніх на пленарному засіданні, зауваживши про необхідність залучення всіх державних установ до реалізації політики і програми збереження нематеріальної культурної спадщини.

Ключовим на науковій конференції став звіт про реалізацію імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в Україні, який виголосила координатор COMUS, національний експерт і вчений секретар Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України Валентина Дем’ян, яка також модерувала наукове зібрання. В обговорення звіту взяли участь культурологи, фольклористи і представники державного апарату. Також було окреслено майбутні перспективи цієї справи і водночас заходи щодо популяризації нашої культурної спадщини.

Тезу, що фольклорна практика як основа розвитку, під час конференції було стверджено виступами бандуристів та Народного ансамблю української музики, учасниками якого є студенти-фольклористи Інституту філології.

Олександра Касьянова, фото - Валерій Попов

Категорії: