Міжмовний та міжкультурний діалог: науковий вектор

25 жовтня відбулася Міжнародна наукова конференція "Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог", присвячена створенню Інституту філології! Вітаючи учасників конференції, директор інституту професор Григорій Семенюк зауважив, що за час існування Інституту філології проведено 115 конференцій.

У вступному слові Григорій Фокович зазначив, що назва наукового заходу суголосить часові і подіям! Адже Україна довгий час спілкувалася зі світом через посередника. Нині ми комунікуємо самостійно, завдяки чому збагачуємо себе, свою культуру. Міжкультурна комунікація- це та форма діяльності, яка дозволяє не лише пізнавати нове, а й показати національну культуру! Щоб вступати у міжкультурний діалог потрібно знати іноземні мови та усвідомлювати свою національну ідентичність, розуміти термін" рідна мова" . У цьому контексті виступали доповідачі пленарного засідання, зокрема доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу мов України Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України Богдан Ажнюк; к. іст. н., голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош; д.філол.н., проф. Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Костянтин Тищенко; д.філол.н., проф., зав. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Лада Коломієць; к.філол.н., НУ «Києво-могилянська академія» Оксана Пашко; аспірант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Василюк.

Знайомлячисть з культурою інших країн, ми пізнаємо себе.
У рамках конференції пройшли 4 круглі столи, присвячені особистостям, чия діяльність є свідченням любові до слова, до Батьківщини та є маркером духовності.

Олександра Касьянова

Категорії: