Розпорядження № 77

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
№ 77 від 31 жовтня 2011 р.

Про укладення розкладів занять
за денною формою навчання
на II семестр 2011/2012 навчального року

На виконання наказу № 412-32 від 20.05.2011 р. та з метою забезпечення виконання навчальних планів та досягнення оптимальної координації робочого часу науково-педагогічних працівників.

1. У всіх структурних підрозділах університету планування розкладів занять за денною формою навчання на II семестр 2011/2012 н.р. здійснювати за традиційною схемою розрахунків відповідно до затверджених навчальних (оперативних) планів; при цьому навчальні заняття в суботні дні проводити за наступним графіком:
- 04.02.2012 (субота) - за розкладом понеділка - верхній тиждень (за чисельником)
- 11.02.2012 (субота) - за розкладом понеділка - нижній тиждень (за знаменником)
- 18.02.2012 (субота) - за розкладом вівторка - верхній тиждень (за чисельником)
- 25.02.2012 (субота) - за розкладом вівторка - нижній тиждень (за знаменником)

- 03.03.2012 (субота) - за розкладом середи - верхній тиждень (за чисельником)
- 10.03.2012 (субота) - за розкладом середи - нижній тиждень (за знаменником)
- 17.03.2012 (субота) - за розкладом четверга - верхній тиждень (за чисельником)
- 24.03.2012 (субота) - за розкладом четверга - нижній тиждень (за знаменником)
- 31.03.2012 (субота) - за розкладом п'ятниці - верхній тиждень (за чисельником)

- 07.04.2012 (субота) - за розкладом п'ятниці - нижній тиждень (за знаменником)
- 14.04.2012 (субота) - за розкладом понеділка - нижній тиждень (за знаменником)
- 21.04.2012 (субота) - за розкладом вівторка - нижній тиждень (за знаменником)
- 28.04.2012 (субота) - за розкладом середи - нижній тиждень (за знаменником)

- 05.05.2012 (субота) - за розкладом четверга - нижній тиждень (за знаменником)

2. Деканам факультетів та директорам інститутів:

- забезпечити подання на погодження НМЦ організації навчального процесу розкладів занять денної форми навчання на II семестр 2011/2012 н.р. у термін до 15.11.2011 р. (для ННЦ "Інститут біології", географічного, механіко-математичного, радіофізичного, фізичного факультетів та факультетів кібернетики, психології, соціології термін подачі - до 30.11.2011 р.);

- до 30.12.2011 р. затвердити графіки роботи навчально-допоміжного персоналу у суботні дні, ознайомити з ними відповідних працівників і подати проректору з науково-педагогічної роботи Бугрову В.А. на погодження.

РЕКТОР Л.В. ГУБЕРСЬКИЙ

Джерело: Офіційний сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка