Всеукраїнський конкурс учнівської літературної творчості «Стань письменником!»

Положення
про Всеукраїнський конкурс учнівської літературної творчості
«Стань письменником!»

1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс учнівської літературної творчості «Стань письменником!» (далі - Конкурс) проводиться згідно з базовими положеннями статутних документів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є активізація творчих зусиль юнацтва, утвердження духовно-культурних цінностей як вирішального чинника побудови оптимального сучасного суспільства, активізація виховної, просвітницької та патріотичної роботи серед учнівської молоді, розвиток інтелектуального потенціалу держави, поповнення професійних лав українських письменників, виявлення особливо обдарованих учнів та їх професійна орієнтація на подальше заняття літературною діяльністю шляхом отримання відповідної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

3. Організація та проведення Конкурсу

3.1. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна Спілка письменників України. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники інших творчих спілок, громадських та освітянських організацій.
3.2. Конкурс проводиться щорічно в листопаді-грудні. Оголошення результатів Конкурсу – в березні наступного року, напередодні дня народження Тараса Шевченка.
3.3. Для проведення Конкурсу утворюється Організаційний комітет та Журі.
3.4. Склад Оргкомітету та Журі затверджується спільним рішенням організаторів Конкурсу.
3.5. У Конкурсі можуть брати участь учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні професійно-технічних і навчальних закладів І-ІІ рівні акредитації.
3.6. Конкурс проводиться з 1 листопада по 31 грудня поточного року за такими номінаціями: «Поезія», «Проза», «Драматургія», «Критика», «Публіцистика», «Переклад» .
3.7. Журі Конкурсу протягом січня та лютого підбиває підсумки, визначає переможців у кожній номінації та рекомендує їх до вступу до університету.
3.8. На Конкурс можуть подаватися різноманітні за жанром оригінальні твори та переклади, тематика, стилістика та техніка виконання яких є довільною. Обсяг обмежується 50 сторінками комп’ютерного набору (100 тисяч знаків). Роботи учасників Конкурсу не рецензуються і не повертаються.
3.9. Протягом п’яти років роботи учасників Конкурсу зберігаються в архіві Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Переможці Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та користуються при вступі до університету пільгами, передбаченими для переможців 4-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів.
4.2. Урочиста церемонія оголошення та відзначення переможців відбувається у березні.
4.3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Спілка письменників України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та інші організатори сприяють публікації творчих робіт переможців Конкурсу, популяризації їхнього доробку на радіо, телебаченні, в пресі, електронних засобах масової інформації, університетських альманахах літературної творчості «Свій-й-танок» та «Сполучник».
4.4. Роботи з поміткою «Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Стань письменником!»» надсилаються за адресою: 01601, м. Київ, бульв. Т.Шевченка,14, ауд.117, кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості. Електронний варіант приймається за адресою: littvorchist@univ.net.ua.
4.5. У супровідних документах чітко вказується назва роботи, номінація, жанр, прізвище, ім’я та по батькові учасника, дата і місце народження, повна домашня адреса, назва навчального закладу, клас (курс), а також прізвище, ім’я та по батькові вчителя, керівника студії, який його підготував до участі в Конкурсі. Інші відомості та матеріали (фото, додаткові біографічні дані, власні книги та публікації) – за бажанням конкурсанта.
4.6. Перебіг Конкурсу висвітлюється на сайті університету.
4.7. Інформаційну підтримку Конкурсу забезпечують періодичні видання українських письменників «Літературна Україна» та «Українська літературна газета», інші літературно-художні видання.