Публікація у науковому віснику "Філологічні науки (літературознавтво)"

Редакція «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського» запрошує науковців до публікації власних наукових розробок, не
опублікованих раніше, у фаховому виданні «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» (виходить 2 рази на рік).
Статті приймаються до 3 квітня включно 2016 року в квітневий номер збірника – № 1 (17), квітень 2016.