Науковий семінар із проблем української періодики для дітей

У жовтні 2015 р. в Інституті філології КНУ відбувся семінар наукових співробітників НДЧ Інституту, присвячений українським журналам для дітей.
Виступала зі своїми спостереженнями науковий співробітник Наталія Сиромля, яка розглянула журнали з позиції медіалінгвістики як надтекст.
Доповідачка розповіла про результати свого аналізу дитячих журналів України. Так, близько 53% дитячих журналів виходить українською мовою («Ангелятко», «Барвінок» та ін.) і близько 30% – російською («Веселые идейки», «В мире сказок» та ін.), інша продукція представлена виданнями двома-трьома мовами: українська та англійська, російська та арабська, російська, українська та англійська тощо. Попри свою різноманітність усі журнали розкривають схожі теми: пізнання зовнішнього світу, явищ природи, опанування корисних в житті і побуті навичок та ін. Аналіз поетичних творів, представлених на сайті журналу «Пізнайко», показав, що найчастотнішими культурними концептами є позитивно забарвлені символи «сонце» і «дощ».
Видання для дітей молодшого дошкільного віку є ґендерно універсальними, а в журналах для читачів старшого дошкільного та молодшого шкільного віку і підлітків спостерігаємо тенденцію до розмежування на журнали для дівчаток і хлопчиків, що помітно й у візуальному оформленні і в тематичній диференціації (див. журнали «Barby», «Girl», «Дівчатка»). Впадає в очі різниця в мові журналів для різних вікових категорій: в текстах для підлітків широко використовують сленгізми, мовну гру, запозичення.
Слухачі цікавилися темою доповіді: характеристикою окремих видань, тим, як саме виявляє себе різниця в ґендерній орієнтації підліткових журналів, чому дослідниця обрала термін надтекст, а не дискурс (тому що останній, - на думку Наталії Сиромлі, – передбачає передусім аналіз ментального простору досліджуваного об’єкта і застосування когнітивної методології, в той час як термін надтекст дозволяє дослідити в першу чергу системно-структурну організацію дитячого видання і використати ширше коло підходів.
Обговорення було жвавим великою мірою завдяки яскравим примірникам журналів. Виявилося, що навіть серйозним науковцям є чому повчитися і що почитати в журналах «Пізнайко» чи «Веселые идейки».

Текст - Ганна Черненко