Міжнародна наукова конференція до 170-річчя Кафедри слов’янської філології

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кафедра слов’янської філології

25 – 28 вересня 2012 року

проводить міжнародну наукову конференцію до 170-річчя Кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Програма передбачає пленарне засідання, роботу секцій, екскурсійну програму. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем слов’янознавства і викладання славістичних дисциплін (мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів).

Конференція проводитиметься за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

Робочі мови – всі слов’янські.

До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат.

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць до 170-річчя Кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

  • Кегль 12 pt
  • Інтервал 1,5
  • До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.

  • Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.

Вартість публікації 20 гривень за сторінку.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

Реєстраційний внесок становить 30 гривень і сплачується під час реєстрації.

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.
У разі згоди Вам буде надіслане офіційне запрошення.

Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)
Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13,
E-mail: slavistika@ukr.net
centrslavistiki@ukr.net