Переклад як шлях мовного вдосконалення

8 жовтня у Центрі елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького в контексті продовження роботи семінару з новогрецького перекладу, організованою кафедрою елліністики, з відкритою лекцією "Переклад: багаті та бідні мови" виступив секретар посольства Греції в Україні п. Агапіос Калогноміс.

У своїй доповіді А.Калогноміс розглянув питання зв’язку перекладу та стереотипів, пов’язаних з мовою, насамперед, упередження щодо існування мов, більш придатних для відтворення текстів з певних сфер (наприклад, перекладу свяшенних текстів чи високої поезії) та цілком непридатних до здійснення комуніації у деяких сферах. На прикладі перекладів з латини та давньогрецької в добу Середньовіччя та раннього Відродження А. Калогноміс продемонстрував, що переклад становив простір для мовних експериментів, що віддзеркалювали процеси формування різних суспільних ідеологій, духовний пошук та культурний неспокій доби. Показовим є приклад Візантії, для якої питання "внутрішньомовного перекладу" на різних етапах розвитку цієї спільноти, стає питанням політичним; в якій грецькі протовідродження пов’язані насамперед з активними процесами в літературі, в основі яких часто опиняється перекладна варіативність (переспів, алюзія), випробуванням нових жанрових моделей, що знайомлять суспільство з невідомим доти можливостями використання моральних норм, новими культурними практиками, альтернативним способом життя тощо. Схожі процеси відбуваються і у Франції в 17 ст., за доби так званих "прикрашених перекладів". Вони є свідченням, що переклад завжди є не тільки процесом знайомства з чимось невідомим, перейняттям чужого досвіду, але практикою пошуку власних начал, формою заглиблення в колективний досвід власного народу з метою ефективного вирішення нагальних проблем сьогодення.

Категорії: