Вийшло нове видання викладачів кафедри історії та стилістики української мови

У видавництві «Київський університет» вийшло друком перше в Україні видання «ЮРИСЛІНГВІСТИКА: словник термінів і понять» за редакцією завідувача кафедри історії та стилістики української мови, професора Л.І. Шевченко (укладачі видання – Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко). Рецензенти інноваційної праці – Заслужений юрист України, проф. Н.І. Карпачова, проф. О.С. Снитко, проф. І.О. Голубовська.
Словник енциклопедичного типу представляє інноваційний підхід до системного знання з юрислінгвістики в сучасній українській лексикографії. Подано основні терміни юрислінгвістики, окреслено їх поняттєвий обсяг, місце у структурі нового напрямку лінгвістичного знання. Словник включає основну бібліографію праць, у яких репрезентовано різні наукові аспекти аналізу юрислінгвістичної проблематики, а також фахові словникові видання, що дозволяють поглибити знання з юрислінгвістики. В додатках наводяться тексти деяких законів, що регулюють діяльність у сфері юрислінгвістики, зокрема лінгвістичної експертизи.
Лексикографічне видання буде цікавим та допоможе студентам спеціалізації «Лінгвістична експертиза», що започатковується в магістратурі Інституту філології з цього навчального року.
Нагадаємо, минулого року магістри спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» прослухали річний факультатив «Лінгвістична експертиза», а викладачі кафедри проф. Шевченко Л.І., доц. Дергач Д.В. та доц. Сизонов Д.Ю. випустили навчально-методичний комплекс до нової спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (з детальною програмою підготовки з нової спеціалізації, повною бібліографією наукових джерел з проблем лінгвістичної експертології та юрислінгвістики, фаховим описом нової спеціалізації Інституту філології).

Категорії: